Půjčovna grilů | SvetGrilu.cz

Půjčovna grilů

Půjčovní řád, ceník a další informace

V současné době není možno zapůjčení grilu, půjčovna v letošním roce pozastavena.

 

 

Rezervace:

 

Osobně na prodejně, telefonicky na čísle +420 731 614 471 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře Napište nám.

 

K zapůjčení nabízíme:

 

V současné době není možno zapůjčení grilu, půjčovna v letošním roce pozastavena.

 

 

K plynovému grilu a infrazářiči možno zapůjčit plnou PB láhev: 

PB láhev 5 kg - kauce 1.200 Kč + plyn 325 Kč,

PB láhev 10 kg - kauce 900 Kč + plyn 450 Kč - propan.

 

Ceník - půjčovna grilů

 

 

Zapůjčením na celý víkend se rozumí odvoz v sobotu v dopoledních hodinách a vrácení v pondělí do 12 hodin.

 

Smluvní pokuty

 

Znečištěný gril - 300 Kč

Silně znečištěný gril - 500 Kč

Poškozený gril nebo infrazářič- v závislosti na míře poškození, až do plné prodejní ceny grilu

Nedodržení termínu vrácení - pokud nebude dohodnuto jinak, plný denní nájem za každý zpožděný den vrácení

 

Vyzvednutí 

 

Gril můžete vyzvednout na prodejně.  Zapůjčení na celý víkend se rozumí odvoz v sobotu v dopoledních hodinách a vrácení v pondělí do 12 hodin.

 

Budete potřebovat:

 

Soukromá osoba - OP a druhý doklad např. ŘP, cestovní pas
Živnostník - OP, živnostenský list (platný - ověřená kopie), popř. osvědčení o DIČ
Právnická osoba - OP, plnou moc s ověřeným podpisem, výpis z OR 

 

Platba

Při pronájmu je nutné složit vratnou kauci, která je daná ceníkem. Pronajatou věc je nutné vrátit do konce sjednané doby pronájmu, nepoškozenou a čistou, v případě porušení podmínek  bude učtována smluvní pokuta dle míry porušení podmínek uvedená v ceníku. Chcete li dobu prodloužit - informujte se telefonicky nebo na prodejně, zda je to možné. Může se stát že někdo na tento gril čeká a přece byste mu nechtěli zkazit jeho zahradní párty.

Nebudou-li dodrženy podmínky půjčovního řádu, bude vám účtována smluvní pokuta, která bude odečtena z kauce.

Nájemní smlouva bude sepsána při složení kauce.

 

tento je již na webu vložený asi dlouhou dobu, má nasbíráno 59.779 uživatelů (k 27.10.2014)
ZobrazitZboží k porovnání: 0 ks