Vrácení zboží

Reklamace a Vrácení zboží v 14denní lhůtě

Storno objednávky

 • ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 • ze strany zákazníka

Storno objednávky je možné učinit před odesláním (odevzdáním zásilky se zbožím k přepravě).

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může při uzavření kupní smlouvy na dálku - tedy i nákupem zboží v e-shopu Svět grilů - kupující odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. V případě jedné objednávky rozdělené do více zásilek se tato lhůta počítá od doručení poslední zásilky.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení následujících podmínek:

 • odešlete dopis na adresu prodejny nebo email na adresu info@svetgrilu.cz s textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (DD.MM.RRRR) číslo obj. (číslo objednávky) a žádám vrácení uhrazené částky za zboží na účet (číslo vašeho účtu nebo pokud požadujete vrácení peněz na adresu, uveďte tuto). Datum a podpis. Případně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, z kterého bude patrný váš zájem odstoupit od smlouvy.
 • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět (DOPORUČENĚ, případně s pojištěním) nebo osobně vracet na adresu naší prodejny, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Vracené zboží je nutno doručit zároveň nebo do 14 dní od odeslání odstoupení od smlouvy.
 • Zboží není možné zaslat na dobírku, jinak bude zásilka odmítnuta.
 • VÝJIMKY: Nelze odstoupit od smlouvy u audio a video nahrávek, pokud je porušen jejich původní obal, dále pokud se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Rovněž není možné odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, které bylo vyrobeno na zakázku nebo bylo před prodejem upraveno dle přání zákazníka.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme složenkou nebo převodem na účet peníze za zboží nejpozději do 30 dnů od doručení vráceného zboží.
 • při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v neúplném či jinak poškozeném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo při vybalování zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokázanému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V souladu se zákonem jsou zákaznikovi účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží. Tzn. přepravné a v případě, že požadujete vrácení peněz složenkou, také částka dle ceníku České pošty. Při vracení peněz převodem na účet není poplatek účtován.

Výměna zboží je možná po dohodě, kdy sdělíme všechny potřebné podrobnosti.

Pokud máte k vrácení nebo výměně zboží nějaké otázky, použijte, prosím, Kontaktní formulář.

Odstoupení od smlouvy naleznete zde.

 

Reklamační řád

Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o zjištěných závadách informovat prodávajícího do 14 dnů od převzetí a to písemně (e-mail). Pokud byla závada způsobena na straně prodávajícího, bude zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady.

V případě viditelného poškození zásilky, vzniklé při přepravě, je nutné toto reklamovat ihned při přebírání zásilky. Dopravce je povinnen sepsat protokol.

Postup při reklamaci:

 • písemně na adresu prodejny nebo e-mailem nás informujte o reklamaci
 • uveďte důvod reklamace
 • přiložte kopii daňového dokladu
 • zboží zašlete jako doporučený balík (NE na dobírku) nebo doručte osobně na adresu prodejny

Reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.

Reklamační list naleznete zde.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz